W dniu 28 grudnia 2021 roku odbyło się wręczenie tytułu  „Niezapominajki MOPS 2021”. Z uwagi na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej uroczystość miała formę bardziej kameralną niż w latach ubiegłych.

 

Decyzją Kapituły Laureatami tytułu „NIEZAPOMINAJKI MOPS 2021” zostały:

  1. IWONA BARAN- reprezentująca Market E. Leclerc -uhonorowana za aktywną współpracę z Zespołem ds. Pracy Socjalnej MOPS podczas realizowania różnego rodzaju projektów socjalnych. Aktywność Pani Iwony Baran angażuje zasoby
    i możliwości Marketu E. Leclerc w udzielanie pomocy. rzeczowej, także wsparcie poprzez upowszechnianie projektów, propagowanie działań MOPS oraz nieodpłatne udostępnianie informacji i plakatów na terenie Marketu.

  2. KATARZYNA OLEJNICZAK KOPEĆ- jako Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń  w sprawach rodzinnych i nieletnich
    w Kędzierzynie-Koźlu zawsze chętnie i aktywnie wraz z całym zespołem kuratorów
    i pracowników Sądu Rejonowego współpracuje z Zespołem ds. Pracy Socjalnej. Pani Katarzyna Olejniczak-Kopeć angażuje współpracowników, koordynuje liczne zbiórki rzeczowe i aktywnie uczestniczy w realizacji projektów socjalnych na rzecz naszych beneficjentów.

Tegorocznym laureatom tytułu „Niezapominajki MOPS 2021” gratulujemy wyróżnienia
i dziękujemy za okazane serce, wrażliwość i zaangażowanie. Współczesny świat zyskuje kolory dzięki postawie ludzi, którzy bezinteresownie angażują pokłady sił, kreują zmiany
w przestrzeni publicznej miasta i wierzą, że dobro wraca, należy je jedynie wydobyć i pchnąć we właściwym kierunku