HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2018 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RODZINNE

26

27

25

26

27

21

WYCHOWAWCZE (500+)

20

20

20

19

20

19

DOBRY START (300+)

20

20

20

19

20

19

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26

27

25

26

27

21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż w związku z nieotrzymaniem środków pieniężnych na konto gminy, termin wypłaty świadczenia „Dobry start” może ulec zmianie.