Klub Integracji Społecznej w 2019 roku

Celem Klubu Integracji Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2019 roku będzie wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do swobodnego poruszania się na rynku pracy. Zarówno w formie indywidualnych spotkań jak i grupowych warsztatów prowadzona będzie z uczestnikami praca nad rozwojem kompetencji społecznych niezbędnych do znalezienia zatrudnienia i satysfakcjonującego funkcjonowania w miejscu pracy. Prowadzone będą także spotkania, na których uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą poruszania się po rynku pracy oraz wypracują własne dokumenty aplikacyjne.

W ramach Klubu Integracji Społecznej planowane są niżej wymienione działania.

  • Warsztaty psychoedukacyjne, na których specjaliści będą pracować z uczestnikami nad integracją grupy, wzmocnieniem poczucia własnej wartości i wiary w osiągniecie sukcesu na otwartym rynku pracy oraz nad uświadomieniem własnych potencjałów i deficytów.
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, gdzie uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami panującymi na otwartym rynku pracy. Przedstawione zostaną metody aktywnego poszukiwania pracy, a uczestnicy przy wsparciu prowadzącego wypracują własne dokumenty aplikacyjne.
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne pomogą zdiagnozować potencjały i deficyty uczestników. Ważnym zadaniem konsultacji psychologicznych jest motywowanie do aktywności na rynku pracy, uczestnictwa w pracach społecznie – użytecznych i zajęciach KIS; minimalizowanie zagrożeń przerwania uczestnictwa w Klubie.
  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym mają na celu diagnozę możliwości zawodowych, pomoc uczestnikowi w dotarciu do ofert pracy oraz pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych.
  • Uczestnictwo w Programie „Prace społecznie – użyteczne”. Uczestnicy Klubu skierowani zostaną do wykonywania w okresie od lutego do listopada 2019 r. prac w ramach Programu. Uczestnicy w jednostkach gminnych przepracują po 40 godzin miesięcznie, za co otrzymają wynagrodzenie w wysokości 332,00 zł. Uczestnictwo w programie stanowi pierwszy etap powrotu na otwarty rynek pracy.
  • Spotkania grupy wsparcia, na których uczestnicy zaproszeni będą do podzielenia się własnymi doświadczeniami. Spotkania animowane będą pod kątem budowania grupy, budowania sieci wsparcia społecznego, wyzwolenia w uczestnikach energii ku samopomocy.

Praca Klubu Integracji Społecznej w roku 2019 zakończona zostanie spotkaniem podsumowującym, do udziału w którym zaproszeni zostaną profesjonaliści działający w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych na terenie naszego miasta.