W miesiącach lutym i kwietniu 2019 roku realizowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Domu Dziennego Pobyty Nr 2 Magnolia przy współpracy ze świetlicą socjoterapeutyczną Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu projekt socjalny Babciu, dziadku naucz mnie.

W dniu 05 kwietnia 2019 roku o godz. 13.30 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się XV Olimpiada Seniorów i Przedszkolaków pod Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

W dniu 20.03.2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego „Twoje dłonie, cały mój świat”.

W dniu 11.03.2019 roku w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się XX spotkanie w ramach projektu systemowego” Ile wezmę sam, tyle Tobie dam”.

W dniu 26 marca 2019 roku zakończyła się realizacja projektu socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu pn. „Bezdomność–wspólna sprawa”.

KOMUNIKAT

Osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w dniach 10-11 marca 2019 roku mogą ubiegać się o pomocą finansową w formie zasiłków celowych. Pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Jeśli budynek mieszkalny bardzo ucierpiał w wyniku wichury można ubiegać się o pomoc przeznaczoną na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w kwotach określonych stosownymi zasadami.
W celu uzyskania świadczeń należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. M.Reja 2a ( pokój Nr 5- parter).

Wysokość przyznanej pomocy określona będzie dzięki rodzinnemu wywiadowi środowiskowemu przeprowadzonemu przez pracowników socjalnych.

Szczegółowe zasady ubiegania zostały opisane w opublikowanych poniżej zasadach stworzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

» ZASADY PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW DOLiZK-IV
» ZASADY PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW do 6 tys. zł DOLiZK IV 775

W dniu 29.01.2019 roku w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” w Kędzierzynie-Koźlu odbył się Noworoczny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. W Turnieju brało udział 14 szachistów: 11 z Sekcji Szachowej działającej przy DDP Nr 5 „Nasz dom” i 3 seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”

23.01.2019 roku w Domu Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” odbyło się spotkanie z lekarzem okulistą Panią Judytą Krent w ramach projektu pn. „Wszystko o zaćmie”.

„Babcia – Dziadek” -  jak dumnie to brzmi! Wielki szacunek dla ich miłości wobec wnucząt, które skradły ich serca.

„C o  n a m  w  d u s z y  g r a  –
twórczość poetycka seniorów w Kędzierzynie – Koźlu, 
jako element aktywizacji osób starszych w polu pracy socjalnej.”