Życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pochłonięci wirtualnych światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo.

W Oktawie Wielkanocy w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się uroczyste spotkania wielkanocne.

W dniu 20 marca 2018 roku w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” zorganizowano XVII edycję projektu systemowego Ile wezmę sam tyle Tobie dam. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Zabawa jest dobra na wszystko”.

W dniu 25 marca 2018 roku podopieczni z Domu Dziennego Pobytu Nr 2 Magnolia i dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyli w wycieczce realizowanej w ramach projektu socjalnego Doświadczenie seniora, wigor juniora.

Chcesz zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną szkół i uczelni? Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź sam.