W dniach od 16 do 20 grudnia 2019 roku w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się uroczyste obchody Świąt Bożego Narodzenia.

Swoją obecnością seniorów zaszczycili goście: Pani Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Zastępcy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, radni Rady Miasta, przedstawiciele Rad Osiedli oraz księża a także partnerzy i przyjaciele domów dziennego pobytu. W przygotowaniu uroczystości wspierali nas uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu i I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.

W magiczny, niepowtarzalny nastrój bożonarodzeniowy wprowadziły uczestników uroczystości dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 7, zespół “Nowe imię”, Grupa Recytatorska Remedium, uczniowie kędzierzyńsko-kozielskich liceów, młodzież z Hufca Pracy 8-3.