W dniach 13 i 14 listopada 2019 roku seniorzy korzystający z usług Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” celebrowali 16 rocznicę utworzenia tego ośrodka wsparcia. Z tej okazji bawili się na urodzinowej zabawie oraz uczestniczyli w uroczystym spotkaniu wraz z programem artystycznym przygotowanym przez Radę Domu oraz formację taneczną SINGLE. W oficjalnej części tego spotkania wręczone zostały tytuły „Skrzydła DDP Nr 5”. Laureatami tegorocznej edycji zostali Pani Maria Podgrodzka-Urbanowicz oraz Pan Jan Nazarczuk. Po oficjalnej części wszyscy seniorzy i goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Wszystkim seniorom i pracownikom Domu Dziennego Pobytu Nr 5 życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.