W dniu 21.05.2019 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pod patronatem prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle. W tym roku tematem przewodnim był senior i jego potrzeby. Tytuł konferencji „Kompleksowe wsparcie seniorów w środowisku lokalnym” zawiera wiele aspektów dotyczących problemów osób starszych. Wychodząc naprzeciw tym zagadnieniom przygotowano wystąpienia plenarne o następującej tematyce:

 1. Społeczne funkcjonowanie samotnych seniorów w przestrzeni środowiska lokalnego – prowadząca: prof. nzw. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska,
 2. Zależność osób starszych od wsparcia ze strony ochrony zdrowia – prowadzący: Grzegorz Skiba, specjalista fizjoterapii,
 3. Niekonwencjonalne formy aktywizacji osób starszych w polu pracy socjalnej – prowadzący: Jolanta Goliat, Dagmara Gondek-Gibasiewicz, specjalistki pracy socjalnej I stopnia
  w zawodzie pracownik socjalny.

            Po raz pierwszy poza wystąpieniami plenarnymi uczestnicy konferencji mogli skorzystać z warsztatów tematycznych.  Warsztaty te przybrały wymiar praktyczny, oparty na dyskusji i zastosowaniu aktywnych form prowadzenia zajęć. Pięć tematycznie uporządkowanych spotkań prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego oraz eksperci w pracy z seniorami:

 1. Przeżyj swoje życie jeszcze raz… - metoda biograficzna w pracy z seniorami i osobami z niepełnosprawnością - dr Joanna Janik - Komar, dr Ewelina Konieczna (Uniwersytet Opolski),
 2. Kolegium redakcyjne „Empowerment Senior”- dr Piotr Sikora (Uniwersytet Opolski, Redaktor naczelny Kwartalnika „Empowerment SENIOR”)
 3. Instytucjonalne i domowe wsparcie opiekunów osób chorych na demencję -
  mgr Waldemar Maciaszczyk (Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" w Opolu),
  prof. nzw. dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska (Uniwersytet Opolski),
 4. Twórcze wiązanie kultur seniorów i młodych, czyli znaczenie budowania dialogu międzypokoleniowego w rozwoju społeczności lokalnych - mgr Agnieszka Bąkowska (Uniwersytet Opolski, Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ),
 5. Efekt babci”, czyli o profilaktyce pozytywnej rękami dziadków - mgr Sławomir Kania (Uniwersytet Opolski, Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii Intra).

            Celem tegorocznej konferencji było podjęcie dyskusji na temat wyzwań jakie niesie za sobą proces starzenia się społeczeństwa, tak bardzo dostrzegalny zarówno w danych statystycznych, jak i w środowiskach lokalnych, na osiedlach, w rodzinach. Zwrócono uwagę na znaczenie całościowej i rzetelnej diagnozy stanu zdrowia seniora oraz na rolę aktywizacji społecznej osób starszych stanowiącej niezbędny element kompleksowego wsparcia seniorów.
            Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu przedstawili zrealizowane w ostatnim czasie  przedsięwzięcie- projekt socjalny pt. „Co nam w duszy gra?”. Przedsięwzięcie to opiera się na twórczości poetyckiej seniorów z naszego miasta. Seniorzy, dzięki profesjonalnym zajęciom aktywizacyjnym stali się twórcami krótkich form literackich, które zostały opublikowane w tomiku wierszy rozdawanym podczas konferencji. Projekt ten znacząco wpłynął na jego uczestników i jest niewątpliwie uznawany jako sukces w pracy z seniorami. Niekonwencjonalne, nieoczywiste formy działań okazują się kluczem do efektywnego włączania seniorów w życie społeczności lokalnej i ograniczają zjawisko wykluczenia. Dlatego organizatorzy zadbali o artystyczną niespodziankę w trakcie konferencji, którą był taniec współczesny w interpretacji uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kędzierzyna-Koźla Agnieszki Zawadzkiej.
             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminą Kędzierzyn-Koźle oraz Uniwersytetem Opolskim podjęli wspólne działania by kolejny raz  podjąć wyzwanie organizacyjne konferencji i wyjść naprzeciw poruszanym zagadnieniom. Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku owocna współpraca pozwoli na koleje zorganizowanie takiego spotkania, które poruszy trudne i ważne zagadnienia z życia nie tylko seniora.