Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że rozpoczyna prace nad wyłonieniem wykonawcy świadczącego usługę Teleopieki w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, który trwa do końca 2019 roku.

Teleopieka to nowa forma wsparcia dla osób korzystających z usług opiekuńczych oraz mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle. Usługą zostanie objętych 50 osób.

Teleopieka jest usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno-Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podopieczny nie ponosi żadnych kosztów.

 

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do sekretariatu MOPS ul. Reja 2a lub Mieszkań Chronionych ul. Waryńskiego 1-3 (oś Azoty) w terminie do 12.11.2018 roku i składanie FORMULARZY REKRUTACYJNYCH.