W miesiącach kwiecień-październik 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizował projekt socjalny pn. „Działalność publicystyczna jako instrument aktywizacji społecznej osób starszych – utworzenie Redakcji Świat Seniora w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom w Kędzierzynie-Koźlu”. Przedsięwzięcie  zostało wdrożone przez pracownika Ośrodka – Panią Katarzynę Weklicz w ramach szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego na kierunku praca socjalna z osobami starszymi. Ideą projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej osób starszych poprzez wykorzystanie ich potencjałów i możliwości w formie nieodpłatnej pracy publicystycznej.

Kluczowe działanie projektowe stanowiło powołanie  do istnienia z dniem 01.06.2018 r. Redakcji „Świat Seniora”, którą utworzyły seniorki - uczestniczki projektu. W toku pracy redakcyjnej powstało kilka interesujących tekstów, które opublikowane zostały w dwóch wydawnictwach: tygodniku Nowa Gazeta Lokalna Sp. z o.o. oraz kwartalniku Empowerment Senior. Dziennikarki-seniorki w ramach projektu podniosły swoje umiejętności dzięki wzięciu udziału w warsztatach.

W dniu 03.07.2018 r. odbyły się warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Pana Andrzeja Kopackiego, natomiast w dniu 24.09.2018 r. zrealizowano warsztaty fotograficzne, którego prowadzącym był Pan Bogusław Bojda. Realizacja projektu zakończyła się w dniu 17.10.2018 r.

Na spotkaniu podsumowującym projekt podjęto gremialnie decyzję o kontynuacji funkcjonowania Redakcji „Świat Seniora”.