W dniu 04.10.2018 roku została zorganizowana zabawa taneczna przez Dom Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” oraz Radę Osiedla Piastów. Zabawa odbyła się w „Night Club 2000”, gdzie przy dźwiękach muzyki bawiły się 64 osoby. W tym przedsięwzięciu udział wzięli seniorzy oraz mieszkańcy osiedla Piastów.  Zabawa była znakomitą sposobnością integracji naszych beneficjentów ze środowiskiem lokalnym. Niepowtarzalny wystrój sali bankietowej oraz pięknie nakryte stoły przyczyniły się do nadania tonu elegancji zorganizowanej zabawie.