W dniu 25.09.2018 roku Zespół Taneczny SINGLE z Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” wziął udział w Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „PUMA 2018” w Dąbrowie Górniczej.

Seniorki zaprezentowały się w dwóch układach tanecznych: „Taniec kapeluszy” do utworu „Letskiss” Hugo Strassera i „Taniec kwiatów” do walca Andre Rieu. Serdecznie gratulujemy tancerkom i instruktorowi grupy za wzorowe przygotowanie Zespołu. Życzymy dalszych sukcesów tanecznych na różnych scenach.