Życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pochłonięci wirtualnych światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo. Przestajemy znać nasze pochodzenie, cenić wielopokoleniowość domów i różnorodność naszych rodzin.

Akcja Dwie Godziny dla Rodziny jest kampanią społeczną na rzecz głębokich relacji rodzinnych, aby być razem, a nie „obok siebie”.

W wymiarze globalnym Akcja Dwie Godziny dla Rodziny przeciwdziała kryzysowi więzi, ma działanie profilaktyczne jeśli chodzi o nasze zdrowie mentalne i emocjonalne. Realizowana przez pracodawców na całym świecie jest symbolem integracji życia zawodowego i prywatnego w myśl hasła: „Mamy jedno życie w wielu rolach”. Badania przeprowadzane na wszystkich kontynentach świata pokazują, że silne i głębokie relacje z rodziną i przyjaciółmi są warunkiem naszego szczęścia, rozwoju i dobrostanu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu po raz pierwszy przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”. We wtorek, 15 maja Ośrodek będzie czynny do godz. 13.00, aby ten dodatkowy wolny czas pracownicy mogli poświęcić swoim bliskim.