W Oktawie Wielkanocy w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się uroczyste spotkania wielkanocne. Oprócz uroczystego obiadu nie zabrakło strawy duchowej. W Domu Dziennego Pobytu Nr 1 "Pod Brzozą" przepiękne wiersze odnoszące się do atmosfery świąt przeczytał pan Grzegorz Masalski. O oprawę artystyczną pozostałych ośrodków zadbały zespół "Nowe imię" działający przy parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi, "Słowianki" zespół wokalny, zespół "Szofar" działający przy parafii w Sławięcicach, wystąpiły również młode skrzypaczki i seniorki.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczyciła Pani Sabina Nowosielska Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Zastępcy Prezydenta Pan Wojciech Jagiełło i Pan Artur Maruszczak, a także przedstawiciele Rady Miasta i Rad Osiedli, Pani Danuta Ceglarek Dyrektor i Pani Agata Morkis Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród gości obecni byli również duszpasterze miejscowych parafii oraz dyrektorzy placówek oświatowych i przyjaciele domu. Nie zabrakło młodzieży z Grupy VOLONTARIUS pod kierunkiem Pani Grażyny Całek-Zawadzkiej, wolontariuszy z  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu oraz z klasy Hotelarskiej Zespołu Szkół Nr 3 z Sławięcic.