"Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska ,  realizowany przez partnerów:

 

  • Gminę Świdnica,
  • Gminę Kłodzko,
  • Gminę Kędzierzyn-Koźle,
  • Miasto Trutnov,
  • Miasto Ceska Skalica,
  • Miasto Nachod.

 

            Celem projektu jest utworzenie i rozwój transgranicznej sieci współpracy samorządów lokalnych, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz seniorów. Projek ma wykreować wśród seniorów postawy: aktywności, otwartości na nowe znajomości, otaczający świat oraz dodać odwagi osobom starszym i zachęcić je do zaangażowania się w życie lokalnej społeczności.
Współcześni seniorzy to licząca się grupa mieszkańców pogranicza, która przy minimalnym wsparciu może być efektywnie wykorzystana w kształtowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Seniorzy to potencjalni odbiorcy oferty kulturalnej i turystycznej zaproponowanej przez miasta leżące na pograniczu polsko-czeskim.
Projekt "Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza" przyczyni się do poznania, porozumienia i nawiązania współpracy środowisk seniorów po obu stronach granicy. Nawiązane relacje przyczynią się do harmonijnej współegzystencji społeczności zamieszkujących pogranicze. Wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, imprez kulturalnych wzmocni proces integracji międzyspołecznej oraz wesprze ruch turystyczny pogranicza.
Osiągnięcie zamierzonych rezultatów będzie możliwe dzięki realizacji działań tj: konferencje, panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania integracyjne oraz dedykowany seniorom dwujęzyczny portal internetowy.
W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg działań.
1. Konferencja dla osób pracujących z seniorami. Gmina Świdnica i Miasto Trutnov zorganizują konferencje, których uczestnikami będą przedstawiciele instytucji, jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń pracujących z osobami starszymi. Tematami konferencji będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą tematyką senioralną. Konferencje będą realizowane w formie przedstawiania swoich doświadczeń, dobrych praktyk oraz pomysłów do realizacji w przyszłości.
2. Szkolenia i warsztaty dla seniorów – artystyczne np.: fotograficzne, technik decupage, dekoracyjne, taneczne, ogólnoruchowe, zdrowotne, kulinarne, radzenia sobie ze stresem i depresją,  ceramiczne, teatralne itp.
3. Organizacja wydarzeń integracyjnych tj. pokazy, parady, pikniki, festiwale, wystawy, targi skierowane do seniorów. Ponadto wszystkie miasta zaangażowane w projekt tj. Świdnica, Kędzierzyn-Koźle, Kłodzko, Trutnov, Nachod, Ceska Skalica zorganizują wyjazdy na spotkania integracyjne do pozostałych miast partnerskich. W każdym wyjeździe uczestniczyć będzie 45 seniorów.
            Grupami docelowymi projektu są zarówno kadra 6 samorządów lokalnych, ich jednostek oraz współpracujących z nimi ngo-sów, działających na rzecz osób starszych jak i grupa seniorów z miast zaangażowanych w projekt. Planuje się, że projektem obiętych będzie około 600 seniorów oraz 60 pracowników i liderów ngo-sów.
Korzyści z projektu odniesie cała społeczność pogranicza polsko-czeskiego, która odzyska liczną grupę społeczną postrzeganą dotychczas jako bierną, wycofaną z życia i pracy na rzecz lokalnego  rozwoju. Polscy i czescy seniorzy będą mieli okazję do nawiązania wzajemnej znajomości i przyjaźni.

"Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza" - inauguracja projektu - czytaj więcej


 

Piknik Seniora w Kędzierzynie-Koźlu.

Seniorzy też potrafią się bawić, taka teza znajduje swoje potwierdzenie po zakończonym w dniu wczorajszym „Pikniku Seniora” czyli wydarzeniu projektowym, którego gospodarzem było miasto Kędzierzyn-Koźle. Na zorganizowanej na błoniach przy Domu Kultury „Koźle” imprezie bawiło się około 500 osób.
Piknik zrealizowano w ramach projektu pn. Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza, przy współudziale przedstawicieli Seniorów z miast: Kędzierzyn-Koźle, Świdnica, Kłodzko, Trutnowo, Nachod i Czeska Skalica. Goście, którzy przyjechali do nas spoza Kędzierzyna-Koźla, przed spotkaniem integracyjnym na kozielskich plantach mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Ziemi Kozielskiej oraz pospacerować uliczkami Koźla.
„Piknik Seniora” to jedno z wielu działań projektu współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

 

http://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/seniorzy-tez-potrafia-sie-bawic
http://kk24.pl/seniorzy-z-polski-i-czech-bawili-sie-na-pikniku-w-kedzierzynie-kozlu-zdjecia/