Październik w Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom” dobrymi manierami stoi. W cyklu czterech warsztatów międzypokoleniowych „Savoir-vivre przy stole – to trzeba wiedzieć” w ramach projektu pn. "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa" uczniowie Państwowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu oraz seniorzy reprezentujący różne placówki z terenu miasta (m. in. Dom Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość” i Dom Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom”, Mieszkania Chronione, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Kędzierzyn oraz Klub Seniora Pogorzelec) utrwalili sobie wiedzę o tym, jak prawidłowo zachować się przy stole. W atmosferze dobrej zabawy wszyscy przećwiczyli sobie układanie zastawy stołowej, dekorowanie stołu w oprawie czterech pór roku, a także przypomnieli sobie o głównych zasadach podczas spożywania posiłku.

 

Projekt "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska