Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze.

Przypominamy, że od dnia 17 sierpnia 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mikołaja Reja 2a w poniedziałki od 8.00 do 16.00 , od wtorku do piątku w godzinach 7.00- 15.00, pokój nr 5 (parter).

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap, warunkiem jest posiadanie ważnego Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelnienia wniosku.