WITAMY W  E-PORADNI

            E-porada jest stosowana w poradnictwie stosunkowo od niedawna. Stanowi ona próbę wyjścia naprzeciw zmieniającym się potrzebom, sposobom komunikacji międzyludzkich
i tempu życia.
Zapraszamy seniorów i ich opiekunów do korzystania z e-poradni, czyli porad przez Internet udzielanych przez specjalistów pracy socjalnej. Odpowiemy na pytania z zakresu pomocy społecznej dotyczących między innymi:

  • wsparcia materialnego
  • pomocy usługowej
  • ośrodków wsparcia (mieszkania chronione, domy dziennego pobytu)
  • domów pomocy społecznej

Porady udzielane są bezpłatnie.

Prosimy sformułować pytanie lub krótko opisać problem i wysłać za pomocą formularza. Odpowiedzi wysyłamy drogą elektroniczną.

FORMULARZ E-PORADY:

 
  Odśwież Captcha