Wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu znajdują się osoby, którym bardzo często brakuje podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego lub są one mocno zużyte, a nie stać ich na nowy zakup, dlatego w 2015 r. zrodził się pomysł stworzenia akcji „Podaj dalej”.

Akcja nie ma charakteru zbiórki publicznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu pośredniczy w dobrowolnym przekazywaniu darów na rzecz osób potrzebujących. Sprzęty przekazywane są bezpłatnie, jednak na obdarowanym ciąży obowiązek zorganizowania transportu we własnym zakresie. Osoba, która chce przekazać rzecz, zostawia numer telefonu wraz z informacją, do kiedy można tę rzecz odebrać. Następnie pracownik Ośrodka przekazuje te dane osobie potrzebującej pomocy.

Pomoc skierowana jest do podopiecznych Ośrodka korzystających z pomocy społecznej, bowiem ich sytuacja znana jest pracownikom socjalnym Ośrodka i wiadomo, że faktycznie trafi do rąk osób najbardziej potrzebujących.

Zgłoszenia podopiecznych dotyczące ich potrzeb zbierane do SKRZYNKI POTRZEB AKCJI „PODAJ DALEJ”, która znajduje się w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. M. Reja 2a. Również pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pozostali pracownicy mogą informować o potrzebach klientów.

Osoby, które chcą oddać niepotrzebny sprzęt mogą kontaktować się z pracownikami Ośrodka:

Cetnar Agnieszka

Pakosz Irena

Wojdyła Klaudia

77 483 59 49 w. 115

77 483 59 49 w. 206

77 483 59 49 w. 206