W dniach 10-26 stycznia 2023 r. prowadzony będzie nabór beneficjentów do korzystania z POPŻ Podprogram 2021 Plus. Osoby chcące skorzystać ze wsparcia w formie artykułów spożywczych mogą kontaktować się z pracownikiem socjalnym z rejonu celem zakwalifikowania. Osoby, które zgłoszą się po 26 stycznia 2023 r. nie zostaną zakwalifikowane.