HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2022 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

26

25

25

27

27

24

27

26

27

27

25

22

ŚWIADCZENIA RODZINNE

25

24

24

26

26

23

26

25

26

26

24

21

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

19

18

18

19

19

-

-

-

-

-

-

-