Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę gospodarstwie wieloosobowym.

Druki wniosku można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ze strony internetowej https://www.mops-kkozle.pl/projekty-i-programy/432-dodatek-oslonowy

Wniosek można złożyć:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2A, do urny znajdującej się na parterze budynku, w poniedziałki w godzinach 7.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00,
  • do urny znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, w godzinach pracy urzędu,
  • drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:
77/4837901 wew. 401

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy