HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2020 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ZASIŁEK STAŁY

TERMINY
WYPŁAT
UZALEŻNIONE
OD PRZEKAZANIA
ŚRODKÓW

14


26*

16


25*

15


27*

15


25*

17


26*

15


27*

14


26*

16


25*

14


26*

16


25*

16

ZASIŁEK CELOWY

TERMINY
WYPŁAT
UZALEŻNIONE
OD PRZEKAZANIA
ŚRODKÓW

5


19

4


18

6


17

6


18

5


19

6


17

5


19

7


21

7


19

4


18

4


16

ZASIŁEK OKRESOWY

TERMINY
WYPŁAT
UZALEŻNIONE
OD PRZEKAZANIA
ŚRODKÓW

12


24

13


23

9


22

13


22

15


24

13


22

12


24

14


23

12


23

13


23

11


17

STYPENDIUM SZKOLNE

-

-

-

-

-

10
17
24

-

-

-

-

-

7
14
21

RODZINNE

24

24

24

24

22

24

24

24

24

23

24

21

WYCHOWAWCZE (500+)

17

19

19

17

19

18

17

19

17

19

19

18

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

27

26

25

27

25

26

27

26

25

26

25

21

UWAGA! TERMINY WYPŁAT MOGĄ ULEC ZMIANIE!
Przelewy świadczeń z pomocy społecznej realizowane są w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę w kasie.

*termin dodatkowy dla: osób z niewyjaśnioną sytuacją finansową i nowych