W związku ze zmianą zasad funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w okresie epidemii informuję, iż faktury i rachunki w ramach stypendium szkolnego należy składać do dnia 22.06.2020 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „STYPENDIUM SZKOLNE” do skrzynki podawczej  MOPS ( pokój nr 5- parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, bądź wysłać za pośrednictwem poczty.

W razie pytań, proszę o kontakt pod wskazany numer telefonu:  77 483 20 63 wew.208.

W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej (dochód netto na członka rodziny), proszę o pozostawienie w skrzynce podawczej pisemnego oświadczenia opisującego zmianę sytuacji rodzinnej wraz z podpisem. Wniesione oświadczenia będą rozpatrywane na bieżąco.

Wszystkie faktury i rachunki będą realizowane zdalnie, tylko na przelewy bankowe, w związku z tym proszę do dokumentacji dołączyć aktualny numer konta, na który ma zostać przekazana należność za poniesione wydatki.