W dniu 6 lutego 2020 roku o godzinie 14.00 w Domu Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” miało miejsce spotkanie z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Pacjenta Panią Małgorzatą Błaszczyk. Udział w spotkaniu wzięło ponad 100 osób z terenu naszego miasta. Podczas tego spotkania, zostały przedstawione i wyjaśnione  wszelkie niejasności związane z przestrzeganiem praw pacjenta w Polsce. Wydarzenie to zapoczątkowało cykl spotkań, jakie Biuro Rzecznika Praw Pacjenta planuje zrealizować w 2020 roku w całym kraju.

Podczas swojego wystąpienia Pani Małgorzata Błaszczak zwróciła szczególną uwagę na praktyczny wymiar respektowania prawa oraz podała przykłady łamania praw pacjenta, uwrażliwiając słuchaczy na symptomy naruszania ich praw w toku procesu leczenia. Prowadząca opisała zakres zadań, jakie realizuje Rzecznik Praw Pacjenta, a także wyjaśniła uczestnikom spotkania procedury związane z rozpatrywaniem wniosków pacjentów dotyczących łamania ich praw przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz postępowania w wojewódzkich komisjach do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Uczestnicy spotkania otrzymali pełne informacje teleadresowe oraz zostali poinstruowani, w jaki sposób reagować w sprawach związanych z łamaniem ich niezbywalnych praw.

JEŚLI TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE,
SĄ NIEWŁAŚCIWE REALIZOWANE LUB MASZ PYTANIA, ZADZWOŃ: 800 190 590

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA
(wspólna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta i NFZ)

Całość spotkania dzięki wsparciu Banku BNP PARIBAS i Piekarni Emilia Kristof
Firma Rodzinna sp. z o.o. z Rybnika została uświetniona słodkim poczęstunkiem, który wprawił uczestników w dobry nastrój po tak ciekawym spotkaniu.