W dniu 05.02.2020 r. na zaproszenie Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zespół ds. pracy socjalnej tut. Ośrodka wraz z kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej odbyli wizytę studyjną w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia. Pracownicy w trakcie spotkania zapoznali się z doświadczeniami MOPS we Wrocławiu w zakresie Organizowania Społeczności Lokalnej. Była to druga wizyta pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Kędzierzyna-Koźlu we Wrocławiu w ramach wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk realizowanych w obszarze pomocy społecznej.
Zwieńczeniem wizyty było prezentacja multimedialna podsumowująca dokonania pracowników MOPS we Wrocławiu w zakresie realizacji OSL oraz wspólne zdjęcie pod Mozaiką Nadodrza.

W ramach spotkania omawiane zostały następujące zagadnienia:

  1. Realizacja metody środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu (struktura organizacyjna, regulacje prawne, szkolenia, organizatorzy społeczności lokalnej, partnerstwa).
  2. Diagnozowanie środowiska, mapa zasobów i potrzeb, dokumentacja, sprawozdawczość.
  3. Dobre praktyki w budowaniu partnerstwa lokalnego na przykładzie Osiedla Ołbin.
  4. Rola OSL jako animatora Programu Aktywności Lokalnej na przykładzie PAL na Wielkiej Wyspie realizowanym w Centrum Aktywności Lokalnej.
  5. Partnerstwo Zawidawie jako forma budowania relacji w społeczności lokalnej oraz Program Aktywności Lokalnej  PAS-ja przeciw Przemoc.