W Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” zrealizowany został projekt socjalny pt. „Twoje dłonie - cały mój świat”. Jego adresatami byli: seniorzy korzystający z usług Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” oraz wybrane rodziny z dziećmi, będące klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, które są objęte są wsparciem w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej i współpracujących z asystentami rodzin.

Projekt ten miał na celu aktywizację i integrację trzech grup wiekowych poprzez wspólne działanie a także kreowanie relacji międzypokolenieniowych oraz wzajemne uczenie się od siebie. Odbyły się cztery spotkania, które były realizowane w DDP 5 „Nasz dom”.

W ramach wspólnych działań uczestnicy wykonywali zdjęcia, które następnie zaprezentowane zostały na wystawie pt. "Serce i dusza na dłoni" w MOPS i DDP Nr 5 „Nasz dom”. Podczas kolejnych spotkań dzieci, rodzice i seniorzy ozdabiali ramki do zdjęć, które posłużyły do prezentacji kolażu fotografii z "domowej fotobudki". Na ostatnim spotkaniu w formule pikniku wszyscy uczestnicy projektu integrowali się podczas wspólnych gier, zabaw i poczęstunku.

Gratulujemy autorkom projektu oraz wszystkim uczestnikom biorącym udział w tej inicjatywie.