Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przyjął zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie do udziału w konferencji online pt. „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera”. Spotkanie lokalne odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury „Chemik” przy alei Jana Pawła II 27 w Kędzierzynie-Koźlu. Do udziału w spotkaniu lokalnym zaproszono władze miasta, instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych. W konferencji wzięło udział ok. 40 osób. Wydarzenie lokalne poprowadziła zastępca dyrektora MOPS pani Agata Morkis.

Była to trzecia „gwiaździsta” konferencja alzheimerowska. Spotkaniu w Warszawie przyglądali się uczestnicy lokalnych spotkań zorganizowanych w 31 miejscach w kraju. Zadawali ekspertom pytania i sami ze sobą rozmawiali, dzieląc się doświadczeniami i pomysłami.

W tym roku w gwieździstych spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy: Dąbrowy Górniczej, Giżycka, Kędzierzyna-Koźla, Kielc, Krakowa (w DPS przy Kluzeka i w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej), z Lisówek w gminie Dopiewo w Wielkopolsce i Mochowa koło Sierpca, Lubaczowa i Lublina, Nowego Miasta Lubawskiego i Nowego Tomyśla, Olsztyna (w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i w Federacji Organizacji Socjalnych FOSA), Ostrowca Świętokrzyskiego i Poznania, Puław , Słupska, i Sokółki, Suwałk, Białej Wody koło Suwałki, Gołdapi, Swarzędza i Szczecina, Tarnowa i  Wałbrzycha,  Warszawy (w Bibliotece „Pod Skrzydłami”  i w Urzędzie Dzielnicy Wawer),  Rzeszowa, Zielonej Góry i Żyrardowa.
Spotkanie w Warszawie otworzył Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar słowami:  Z chorobą Alzheimera będziemy żyć -  i musimy się tego nauczyć. Nie tylko rodziny i opiekunowie osób chorych– ale my wszyscy: obywatele, przedstawiciele władz, centralnych i samorządowych, lekarze, pracownicy społeczni, wychowawcy. Najważniejszą rzeczą, jaką powinni usłyszeć uczestnicy naszego spotkania, jest to, że rodziny osób żyjących z chorobą Alzheimera nie mogą być same. Mają prawo liczyć na wsparcie państwa i lokalnych społeczności.

Dlaczego ta konferencja? Bo liczba osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami prowadzącymi do otępienia (demencji) rośnie!

Według szacunków WHO 47 milionów osób żyło z chorobami otępiennymi na świecie w 2015 r. W 2030 r. będzie ich 75 milionów, a do roku 2050 - 130 milionów. W Polsce, jak się szacuje, jest dziś ponad 500 tysięcy chorych, a wśród nich ponad 300 tysięcy żyje z chorobą Alzheimera. Za 30 lat liczba ta się potroi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem do opolskiego oddziału NFZ o podanie liczby osób zdiagnozowanych na chorobę alzheimera oraz inne zespoły otępienne. Poniżej prezentujemy dane:

ROK

WOJ.OPOLSKIE

CH.ALZHEIMERA

INNE ZESP. OTĘPIENNE (1)

OBA (1)(2)

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

2017

7083

1120

5568

395

553

2018

7135

1092

5606

437

587

2019(3)

5859

975

4647

237

531

(1)- osoby od  60 r.ż.
(2)-osoby sprawozdane w danym roku z rozp. G30 oraz innym typem otępienia
(3)-dane do września 2019

PROGRAM KONFERENCJI:

10.30- 11.00 Powitanie gości przez organizatora
11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
11.15 – 11.35 Potrzeby opiekunów – prof. Tadeusz Parnowski, specjalista w zakresie psychogeriatrii
11.35 – 11.50 Spostrzeżenia nt. trudności opiekunów i postrzegania ich przez społeczeństwo – Krzysztof Łoziński, Uniwersytet Zielonogórski
11.50 – 12.15 prezentacja bonu dla opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera w kontekście miejskiej polityki senioralnej, z uwzględnieniem wniosków z badań ewaluacyjnych bonu opiekuńczego – dr hab. Beata Bugajska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin

Część II

12.35 – 14.40 Prezentacja dobrych praktyk połączona z dyskusją
- Ewa Duda, Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera – prezentacja innowacyjnego projektu Narzędzia Społecznościowego „Alzheimer i Ja – Razem Zrozumiemy”
- dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera – Edukacja
- Andrzej Rossa, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – Wsparcie Rodzin z Problemem Demencji
- Urszula Mierzwa, Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Razem Łatwiej czyli „Domówki”
- Michał Gwiżdż, Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera – Terapia Aktywizacyjna
- Sylwia Wierzejska, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Alzheimer! Jak żyć

Dyskusja

14.40 – 14.50 Co dalej – wyzwania – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
14.50 – 15.00 Zakończenie – Barbara Imiołczyk