W dniu 28.06.2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Potrzebującym TRAMPOLINA zorganizowali Wielki Piknik Rodzinny pn. Rodzinne podróże małe i duże.

Głównym założeniem projektu była aktywizacja rodziców do włączania się we wspólne zabawy oraz integracyjne spędzanie czasu wolnego. W czasie rejsu rodziny podróżowały do małych i dużych zakątków świata. Wartością dodaną była krótka prelekcja na temat historii powstania Kanału Gliwickiego, która przyczyniła się do wzrostu wiedzy historycznej. Być może udział w projekcie zainspiruje do zainteresowania znaczeniem dróg wodnych, ich genezą, obiektami hydrotechnicznymi, jak również żeglugą śródlądową i turystyką wodną.

Rejs statkiem w ramach pikniku zrealizowany został po raz trzeci. Na przystani Damen, gości przywitała załoga statku wycieczkowego Silesia, którym to uczestnicy projektu wyruszyli w rejs po Odrze i Kanale Gliwickim. Rodziny aktywnie uczestniczyły w zaproponowanych zabawach i konkursach prowadzonych przez animatora Tropiciela Przygód. Kulminacją rejsu było wręczenie rodzinom upominków, stanowiących pamiątkę i wspomnienie wspólnie spędzonego czasu.