W dniu 05 kwietnia 2019 roku o godz. 13.30 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się XV Olimpiada Seniorów i Przedszkolaków pod Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Przedsięwzięci sportowe odbyło się pod hasłem 20 – lecie przystąpienia Polski do NATO. Konkurencje sportowe miały charakter: Militarna przygoda – POLIGON.
Przedstawicielami drużyn rywalizujących były dzieci z Publicznych Przedszkoli Nr 12,13,14,15,21, seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Koźle, Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej oraz podopieczni z Domu Dziennego Pobytu Nr 2 Magnolia. Olimpiada została zorganizowana dzięki współpracy z Radami Osiedli Koźle Zachód, Koźle Stare Miasto, Koźle Południe. Uroczystego otwarcia Olimpiady Sportowej dokonały: Pani Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska oraz Pani Zastępca Dyrektora MOPS Agata Morkis.
 Zawodnicy wykazali ducha walki sportowej oraz stworzyli międzypokoleniową atmosferę. Wszystkie drużyny były zwycięskie, na zakończenie Olimpiady każda drużyna otrzymała dyplom, medale oraz nagrodę rzeczową.