W dniu 25.09.2018 roku seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” odwiedzili przyjaciół z Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Iskierka” w Raciborzu, aby wspólnie pożegnać lato. Podopieczni wspólnie bawili się przy muzyce, śpiewali i tańczyli oraz brali udział w różnych konkursach. Przyjaźń i serdeczne relacje pomiędzy podopiecznymi obu placówek budują integrację wewnątrzpokoleniową.