Drukuj
ul. Waryńskiego 1-3
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 775 479 071, 775 479 072
fax 775 479 073

 


PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W FORMIE POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM
Udzielenie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE POBYTU
W MIESZKANIU CHRONIONYM

 

 

bądź:

 

 

TRYB PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA W FORMIE POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM

 

 


Okres pobytu w mieszkaniu chronionym uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej. Pobyt ten ustala się na czas określony.
Warunki pobytu w mieszkaniu chronionym określa zawarta między stronami umowa oraz Regulamin Organizacyjny Mieszkań Chronionych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W MIESZKANIU CHRONIONYM
Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny zgodnie z uchwałą Nr XLII/501/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie-Koźlu.
Podstawą wysokości odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest dochód klienta.

Dochód stanowi:

 

 


 
Oprócz ustalonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym  mieszkaniec ponosi pełen koszt  z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz ścieków (wg wskazań liczników), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za telefon.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
    ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.