INFORMACJA

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski na świadczenia z rządowego programu „Rodzina 500+”, z funduszu alimentacyjnego oraz o zasiłki rodzinne na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. Oznacza to, że dalsze korzystanie z ww. świadczeń wymaga złożenia nowego wniosku na kolejny okres.
 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu rządowego „Rodzina 500+”, z funduszu alimentacyjnego oraz o zasiłki rodzinne na okres świadczeniowy 2017/2018 wydawane i przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku.
 • Wnioski składa się osobiście, listownie lub można je przesłać przez internet.
 • Osobiście wnioski składa się w:
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. M. Reja 2A w Kędzierzynie-Koźlu

poniedziałek w godzinach 7:00 - 16:00
wtorek – piątek w godzinach 7:00 - 15:00

 • Urzędzie Miasta ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu sala obsługi interesanta

poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00
wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

 • Wnioski składane pocztą tradycyjną przesyła się na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja 2A.
 • Wnioski składane przez internet przesyła się mając do wyboru 4 kanały:
 • Emp@tia
 • Bankowość elektroniczna
 • PUE ZUS
 • Profil zaufany.
 • Szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać pod nr telefonu: 774837901 wew. 138 oraz na stronach internetowych www.mops-kkozle.pl, www.bip.mops-kkozle.pl, www.500plusopolskie.pl, www.mpips.gov.pl.

Klauzula informacyjna beneficjenci 2018