HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2020 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ZASIŁEK STAŁY

TERMINY WYPŁAT UZALEŻNIONE OD PRZEKAZANIA ŚRODKÓW

14


26*

16


25*

15


27*

15


25*

17


26*

15


27*

14


26*

16


25*

14


26*

16


25*

16

ZASIŁEK CELOWY

TERMINY WYPŁAT UZALEŻNIONE OD PRZEKAZANIA ŚRODKÓW

5


19

4


18

6


17

6


18

5


19

6


17

5


19

7


21

7


19

4


18

4


16

ZASIŁEK OKRESOWY

TERMINY WYPŁAT UZALEŻNIONE OD PRZEKAZANIA ŚRODKÓW

12


24

13


23

9


22

13


22

15


24

13


22

12


24

14


23

12


23

13


23

11


17

STYPENDIUM SZKOLNE

-

-

-

-

-

10
17
24

-

-

-

-

-

7
14
21

RODZINNE

24
przelew


27
kasa

24
przelew


26
kasa

24
przelew


25
kasa

24
przelew


27
kasa

22
przelew


25
kasa

24
przelew


26
kasa

24
przelew


27
kasa

24
przelew


26
kasa

24
przelew


25
kasa

23
przelew


26
kasa

24
przelew


25
kasa

21
przelew 
i kasa

WYCHOWAWCZE (500+)

17 przelew

20
kasa

19
przelew

21
kasa

19 przelew

20
kasa

17 przelew

20
kasa

19 przelew

20
kasa

18 przelew

19
kasa

17 przelew

20
kasa

19 przelew

21
kasa

17 przelew

18
kasa

19 przelew

21
kasa

19 przelew

20
kasa

18
przelew 
i kasa

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

27
przelew
i kasa

26
przelew
i kasa

25
przelew
i kasa

27
przelew
i kasa

25
przelew
i kasa

26
przelew
i kasa

27
przelew
i kasa

26
przelew
i kasa

25
przelew
i kasa

26
przelew
i kasa

25
przelew
i kasa

21
przelew 
i kasa

UWAGA! TERMINY WYPŁAT MOGĄ ULEC ZMIANIE!
Przelewy świadczeń z pomocy społecznej realizowane są w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę w kasie.

*termin dodatkowy dla: osób z niewyjaśnioną sytuacją finansową i nowych